In Ấn Logo & Tem Nhãn

Hiển thị:
In lụa trực tiếp lên túi

In lụa trực tiếp lên túi

40.000 VNĐ

Ưu điểm:  - In trực tiếp lên túi, không mất thời gian gia công gắn tem nhãn. - Tính đồng bộ cao, tạo phong thái chuyên nghiệp cho bao ..

Nhãn decal giấy chữ nhật (1000-2000 nhãn)

Nhãn decal giấy chữ nhật (1000-2000 nhãn)

390.000 VNĐ

Kiểu dáng: Tem nhãn bế dạng chữ nhật, 1 mặt in 4 màu, 1 mặt keo. Ứng dụng: Dán trên các bề mặt bao bì nhẵn và trơn như bao thư, t&uacu..

Nhãn decal giấy chữ nhật (300-500 nhãn)

Nhãn decal giấy chữ nhật (300-500 nhãn)

270.000 VNĐ

Kiểu dáng: Tem nhãn bế dạng chữ nhật, 1 mặt in 4 màu, 1 mặt keo. Ứng dụng: Dán trên các bề mặt bao bì nhẵn và trơn như bao thư, t&uacu..

Nhãn decal giấy kraft chữ nhật (300-1000 nhãn)

Nhãn decal giấy kraft chữ nhật (300-1000 nhãn)

360.000 VNĐ

Kiểu dáng: Tem nhãn bế dạng chữ nhật, 1 mặt in 4 màu, 1 mặt keo. Ứng dụng: Dán trên các bề mặt bao bì nhẵn và trơn như bao thư, t&uacu..

Nhãn decal giấy kraft tròn (300-1000 nhãn)

Nhãn decal giấy kraft tròn (300-1000 nhãn)

360.000 VNĐ

Kiểu dáng: Tem nhãn bế dạng tròn, 1 mặt in 4 màu, 1 mặt keo. Ứng dụng: Dán trên các bề mặt bao bì nhẵn và trơn như bao thư, t&u..

Nhãn decal giấy kraft vuông (300-1000 nhãn)

Nhãn decal giấy kraft vuông (300-1000 nhãn)

360.000 VNĐ

Kiểu dáng: Tem nhãn bế dạng vuông, 1 mặt in 4 màu, 1 mặt keo. Ứng dụng: Dán trên các bề mặt bao bì nhẵn và trơn như bao thư, t&u..

Nhãn decal giấy oval (1000-2000 nhãn)

Nhãn decal giấy oval (1000-2000 nhãn)

390.000 VNĐ

Kiểu dáng: Tem nhãn bế dạng oval, 1 mặt in 4 màu, 1 mặt keo. Ứng dụng: Dán trên các bề mặt bao bì nhẵn và trơn như bao thư, túi..

Nhãn decal giấy oval (300-500 nhãn)

Nhãn decal giấy oval (300-500 nhãn)

270.000 VNĐ

Kiểu dáng: Tem nhãn bế dạng oval, 1 mặt in 4 màu, 1 mặt keo. Ứng dụng: Dán trên các bề mặt bao bì nhẵn và trơn như bao thư, túi..

Nhãn decal giấy tờ rời  Rộng (5-8cm) x Dài (≤30cm) x 1000 nhãn

Nhãn decal giấy tờ rời Rộng (5-8cm) x Dài (≤30cm) x 1000 nhãn

495.000 VNĐ

Kiểu dáng: Tem nhãn bế dạng chữ nhật, 1 mặt in 4 màu, 1 mặt keo. Ứng dụng: Dán trên các bề mặt bao bì nhẵn và trơn như bao thư, t&uacu..

Nhãn decal giấy tờ rời  Rộng (9~20cm) x Dài (≤30cm) x 1000 nhãn

Nhãn decal giấy tờ rời Rộng (9~20cm) x Dài (≤30cm) x 1000 nhãn

570.000 VNĐ

Kiểu dáng: Tem nhãn bế dạng chữ nhật, 1 mặt in 4 màu, 1 mặt keo. Ứng dụng: Dán trên các bề mặt bao bì nhẵn và trơn như bao thư, t&uacu..

Nhãn decal giấy tròn (1.000-2.000 nhãn)

Nhãn decal giấy tròn (1.000-2.000 nhãn)

400.000 VNĐ

Kiểu dáng: Tem nhãn bế dạng tròn, 1 mặt in 4 màu, 1 mặt keo. Ứng dụng: Dán trên các bề mặt bao bì nhẵn và trơn như bao thư, t&u..

Nhãn decal giấy tròn (300-500 nhãn)

Nhãn decal giấy tròn (300-500 nhãn)

280.000 VNĐ

Kiểu dáng: Tem nhãn bế dạng tròn, 1 mặt in 4 màu, 1 mặt keo. Ứng dụng: Dán trên các bề mặt bao bì nhẵn và trơn như bao thư, t&u..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 18 (2 Trang)